Giới thiệu

CrossFi là một giao thức chia sẻ thanh khoản xuyên chuỗi được tạo ra bởi hoạt động cho vay và tài sản đa chuỗi. Nó nhằm mục đích kết nối và giải phóng tất cả tính thanh khoản bị cô lập của các chuỗi công cộng hiện có và cam kết phá vỡ các rào cản kỹ thuật của tất cả các tài sản chuỗi công cộng thông qua các công nghệ tương tác hàng đầu.

CrossFi nhằm mục đích giải quyết:

  • Sự chưa trưởng thành của công nghệ xuyên chuỗi.

  • Không đủ tính thanh khoản của tài sản.

  • Cơ sở hạ tầng hỗ trợ chưa hoàn thiện.

Với CrossFi, người dùng và các ứng dụng DeFi trên các chuỗi khác nhau sẽ có thể giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng và an toàn mà không cần phải xem xét các chi tiết kỹ thuật. Mọi người đều hy vọng có được tất cả thanh khoản DeFi độc lập với một cú nhấp chuột đơn giản, đây sẽ là tương lai của CrossFi.

CrossFi tập trung vào phát triển ba tính năng chính để hoạt động như một cầu nối, với trọng tâm là tăng cường khả năng tương tác giữa tất cả các tài sản biệt lập, đồng thời cho phép tạo ra một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ kết nối tính thanh khoản của các chuỗi công cộng hiện có.

  • Tính thanh khoản trong xuyên chuỗi CrossFi bao gồm một nhóm đa chuỗi chia sẻ thanh khoản trung gian được tích hợp sẵn, đóng vai trò là phần bổ sung thanh khoản cần thiết và nhóm phòng ngừa rủi ro cho các dịch vụ bổ sung, bao gồm hoán đổi tích hợp và gây quỹ thanh khoản (IDO / IFO).

  • L1+L2 Layer Tin tưởng

    CrossFi giới thiệu lớp tin cậy L1 + L2 để giúp mở rộng tốc độ giao dịch, giảm phí gas và mở rộng hơn nữa trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp cho người dùng tính khả dụng đối với bất kỳ nhóm thanh khoản nào, như Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Flow, v.v.

  • Thông tin cao cấp về cho vay và Synths CrossFi cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện về dữ liệu thanh khoản trong thời gian thực và lịch sử cho Cho vay và Synth xuyên chuỗi, mang đến cho người dùng các công cụ theo dõi thị trường phân tích thuận tiện để tối ưu hóa các quyết định giao dịch / cho vay.

CrossFi nhằm mục đích hoạt động như một cầu nối, với trọng tâm là tăng cường khả năng tương tác giữa tất cả các tài sản biệt lập, đồng thời cho phép cơ sở hạ tầng mạnh mẽ kết nối tính thanh khoản của các chuỗi công cộng hiện có trong lĩnh vực DeFi như Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Flow, v.v. . CrossFi sẽ là công ty đầu tiên hỗ trợ cho vay Filecoin. CrossFi cam kết hợp nhất nhiều thợ đào hàng đầu hơn, xây dựng các tiêu chuẩn ngành của Filecoin và cải thiện đáng kể hiệu quả của các dịch vụ tài chính của hệ sinh thái Filecoin. Mục tiêu là giải quyết áp lực thanh khoản 30% của hệ sinh thái Filecoin.

Last updated