Hướng dẫn sử dụng Dapps

Phần này sẽ hướng dẫn người đọc tương tác với CrossFi DApp (Ứng dụng DeFi) trên Ethereum (ERC20) và Binance Smart Chain (BNB).

Mục lục

  • Bắt đầu: Hướng dẫn về các ví tiền điện tử khác nhau hỗ trợ CrossFi DApp.

  • Thêm mã thông báo (CRFI, cFIL): Cách thêm mã thông báo trên ví Ethereum (Metamask, imToken, TokenPocket) để tương tác với CrossFi DApp.

  • Khởi động CrossFi DApp: Phần này phác thảo hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu vận hành một nút trên Panacea.

  • Stake (cFIL, FIL): Cách DeFi cọc cFIL hoặc FIL để kiếm phần thưởng.

  • Hoán đổi FIL & cFIL: Cách hoán đổi giữa FIL và cFIL trên CrossFi DApp.

  • Phần thưởng lời mời: Cách tạo liên kết lời mời kết bạn để nhận phần thưởng.

  • ERC20 <-> BNB: Cách tương tác với blockchain Panacea bằng Ledger Nano S.

Last updated