Borrow CrossFI (cho vay nhanh)

CrossFi Borrow là gì?

Bản cập nhật tính năng Vay trong CrossFi DApp hiện cho phép bạn tạo sFIL và mượn cFIL với sFIL làm tài sản thế chấp. sFIL và cFIL đều là tổng hợp FIL ​​(Filecoin).‌

sFIL là gì?

sFIL là tài sản tổng hợp Filecoin hoạt động như một chứng chỉ được tạo bởi sức mạnh lưu trữ thế chấp của các thợ đào. Người vay cam kết sức mạnh lưu trữ của nút và sFIL được tạo theo số tiền đã cam kết.‌

Câu hỏi thường gặp về Borrower Nodes

Làm thế nào tôi có thể nhận được một khoản vay?

Chủ sở hữu sFIL có thể vay cFIL với sFIL làm tài sản thế chấp. Ví dụ: giả sử rằng tỷ lệ tài sản thế chấp là 60%, số cFIL tối đa mà người dùng có thể vay sau khi thế chấp 10.000 sFIL là 60% của 10000 = 6.000.‌

Làm cách nào để lấy lại năng lượng lưu trữ hiệu quả?

Người khai thác có thể khôi phục năng lượng lưu trữ hiệu quả bằng cách gửi sFIL đến địa chỉ được chỉ định.‌

Lãi suất vay là bao nhiêu?

Người vay tính lãi theo thời gian thực ngay khi khoản vay bắt đầu. Ví dụ, giả sử rằng lãi suất khoản vay là 60%, nó được tính là lãi vay = số lượng cFIL khoản vay 60% số ngày vay / 365.

Cách sử dụng tính năng vay?

Làm theo các bước sau để bắt đầu cho vay hoặc đi vay:‌

2. Nhấn nút [Borrow] ở đầu menu.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút [Borrow] được hiển thị bên cạnh Số dư sFIL của bạn trong màn hình Wallet.

3. Nhấn [Borrow] sẽ mở màn hình Mượn. Để cam kết dung lượng, bạn có thể nhấn nút [Storage Pledge] và nhập thông tin chi tiết và số nút của bạn.

Last updated