Bắt đầu

Bước 1

Để khởi chạy CrossFi DApp, người dùng cần có một trong các ví tiền điện tử sau đây và tạo tài khoản để truy cập nhóm đặt cược CrossFi DeFi.

Tải xuống ví Metamask, imToken hoặc TokenPocket , tất cả chúng đều hỗ trợ CrossFi DApp.

Link tải Metamask wallet :

Link tải imToken wallet :

Link tải TokenPocket wallet :

Sau khi tải xuống và cài đặt, hãy mở ví và chọn ví Ethereum Mainnet.

Bước 2

Giữ ETH trong ví.

ETH được yêu cầu làm phí gas cho mọi giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ ETH trong ví của mình để ít nhất phải trả phí gas cần thiết cho một giao dịch. Số tiền giữ lại cụ thể và phí gas dựa trên Ethereum trans

Last updated