Bắt đầu

Bước 1

Để khởi chạy CrossFi DApp, người dùng cần có một trong các ví tiền điện tử sau đây và tạo tài khoản để truy cập nhóm đặt cược CrossFi DeFi.

Tải xuống ví Metamask, imToken hoặc TokenPocket , tất cả chúng đều hỗ trợ CrossFi DApp.

Link tải Metamask wallet :

Link tải imToken wallet :

Link tải TokenPocket wallet :

Sau khi tải xuống và cài đặt, hãy mở ví và chọn ví Binance Smart Chain Mainnet.

Bước 2

Gửi BNB vào ví

BNB được yêu cầu như phí gas cho mọi giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ BNB trong ví của mình để ít nhất thanh toán phí gas cần thiết cho một giao dịch. Số tiền giữ lại cụ thể và phí gas dựa trên Binance Smart Chain. BNB có thể được mua trên sàn giao dịch Binance.

Last updated