CSO (Cơ hội hoán đổi CrossFi)

CSO là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm tính thanh khoản và lợi nhuận khi đầu tư vào CrossFi. Vì vậy, chỉ cần mở DApp và Hoán đổi!‌

Cách sử dụng Tính năng CSO?

Quy trình được giải thích (như trên màn hình trong Sự kiện CSO)

1. Khởi tạo - Bắt đầu trao đổi, nhập số tiền trao đổi và xác nhận với ví.‌

2. Xem - Chờ sự kiện kết thúc và kiểm tra kết quả đổi thưởng.‌

3.Trích xuất - Rút các tài sản đã chuyển đổi.‌

Câu hỏi thường gặp về CSO

Tôi nên tham gia giao dịch hoán đổi nào? Tôi có thể tham gia cả hai cùng một lúc không?

Bạn có thể tham gia một hoặc cả hai cùng một lúc.‌

CRFI được hoán đổi được sử dụng để làm gì?

CRFI được hoán đổi thành công sẽ bị đốt.‌

Phí tham gia là bao nhiêu?

Chỉ có Cơ hội hoán đổi không giới hạn mới tính phí, Hoán đổi có giới hạn là miễn phí. Khi rút tiền, bạn sẽ nhận được số tiền ròng sau khi trừ 10% phí tham gia.‌

Phí tham gia sẽ được sử dụng ở đâu?

CRFI nhận được cho sự tham gia sẽ bị đốt cháy.

Last updated