Khởi động CrossFi DApp

Người dùng có thể truy cập CrossFi DApp bằng cách duyệt DApp trên ví hoặc quét mã QR trên https://crossfimain.com​‌

Mở bằng ví

  1. Mở ví.

  2. Tìm trình duyệt DApps.

  3. Nhập địa chỉ DApp: https://dapp.crossfimain.com

QR Code

  1. Quét mã QR bên dưới bằng ví hoặc mở https://dapp.crossfimain.com

  2. Đăng nhập bằng ví

Last updated