Chuyển đổi FIL và cFIL

Để đặt cược vào Filecoin, người dùng cần hoán đổi FIL (Filecoin) sang tài sản tổng hợp cFIL.

Hoán đổi trên CrossFi DApp (FIL -> cFIL)

  1. Chuyển đến phần ví trên CrossFi DApp.

  2. Nhấp vào nút 'Hoán đổi' trên phần số dư cFIL.

  3. Nhấp vào nút 'Đăng nhập' để cho phép sao chép địa chỉ nạp tiền.

  4. Gửi FIL vào địa chỉ đã sao chép để trao đổi.

Hoán đổi trên CrossFi DApp (cFIL -> FIL)

  1. Chuyển đến phần ví trên CrossFi DApp.

  2. Nhấp vào nút 'Hoán đổi' trên phần số dư cFIL.

  3. Nhấp vào mũi tên giữa FIL và cFIL để chuyển đổi.

  4. Nhập số tiền và địa chỉ nhận FIL để trao đổi.

  5. Xác nhận.

Last updated