Thêm CRFI và cFIL trên ví

Mở ví BNB và thêm mã thông báo mới

  1. Mở ví.

  2. Click 'Lấy token' hoặc biểu tượng dấu cộng để thêm mã thông báo mới.

  3. Nhập địa chỉ hợp đồng sau vào thanh tìm kiếm phía trên ví:

Địa chỉ hợp đồng CRFI :

0xae20bc46300bab5d85612c6bc6ea87ea0f186035

Địa chỉ hợp đồng cFIL :

0x4eab1d37213B08C224E4C9C28efbA23DC493dFD2

Last updated